Användarvillkor på BandAD

1. ALLMÄNNA VILLKOR
För allas trivsel måste följande regler hållas:

Du måste följa svensk lag när du använder Bandad.se.
Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten.
Du får inte använda Bandad.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. provocerande beteende och hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt konto raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.
Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra olämpliga sajter.
Du får inte systematiskt sprida ut politisk och religiös propaganda på Bandad.se.
Vi tolererar INTE påhopp ang. sexuell läggning, politiska åsikter, religiös tro.

2. LAGAR
Svensk lag gäller givetvis även på Bandad.se.

Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:
Lagen (1960:729) om upphovsrätt
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

3. RÄTTIGHETER
Genom registrering och användandet av Bandad.se godkänner du som användare även de regler och villkor som satts upp. Bandad.se har rätt att när som helst ändra dessa regler och villkor utan förvarning. Ansvaret för att uppsatta regler och villkor efterföljs ligger hos varje enskild användare.

4. DATA & INFORMATION
Bandad.se ansvarar inte på något sätt för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via sidan. Bandad.se ansvarar ej heller för förlorade lösenord alternativt om obehörig gör intrång i i tjänsterna.

Bandad.se har vidare inget ansvar för det material som användaren eller andra registrerade medlemmar sänder ut eller gör tillgänglig via sidan. Vi vill dock uppmuntra användare till att rapportera i de fall som olämpligt material existerar så nödvändiga åtgärder kan utföras.

Vid misstanke om missbruk alternativt lagbrott av de tjänster som förmedlas via Bandad.se äger Bandad.se rätten att utan förvarning till användaren gå igenom och granska skickad eller publicerad information. Bandad.se har även rätt att avlägsna sådan information som strider mot användarvillkoren, svensk lag, god sed eller som på annat sätt kan utgöra grund för ansvar eller kritik mot Bandad.se.


5. PERSONUPPGIFTER
Lagrade personuppgifter är skyddad information som enbart ett fåtal personer har tillgång till. Personuppgifter och övrig lagrad information kan i vissa fall förmedlas till polis vid polisärenden, dock aldrig till annan privatperson.

6. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR
Vi reserverar oss för framtida uppdateringar i användarvillkoren utan förvarning.

 

Senast uppdaterad: 2014-06-28

  •